Image
მარწყვის სურნელი
IMDB: 4.3
წელი: 2015
ფილმს უყურეს 510
მამაცი და ლამაზი
IMDB: 6.4
წელი: 2016
ფილმს უყურეს 242
რამდენიმე ბედნიერი
IMDB: 5.6
წელი: 2010
ფილმს უყურეს 5 783
სიყვარულის დრო
IMDB: 7.8
წელი: 2013
ფილმს უყურეს 2 088
საუკეთესო
წელი: 2009
ფილმს უყურეს 1 695
სტუმარი
IMDB: 5.9
წელი: 2013
ფილმს უყურეს 3 932
ქარიშხლიანი უღელტეხილი
IMDB: 6.1
წელი: 2011
ფილმს უყურეს 4 600
აკრძალული სიყვარული
IMDB: 6.3
წელი: 2008
ფილმს უყურეს 130
სცენის მიღმა
IMDB: 6.9
წელი: 2014
ფილმს უყურეს 279
ბედის ვარსკვლავის ბრალია
IMDB: 7.8
წელი: 2014
ფილმს უყურეს 19 764
14+
IMDB: 6.9
წელი: 2015
ფილმს უყურეს 5 274
ტიტანიკი
IMDB: 7.7
წელი: 1997
ფილმს უყურეს 4 781
მხოლოდ შენ
IMDB: 7.3
წელი: 2014
ფილმს უყურეს 12 996
ციდან სამ მეტრზე 2: მე შენ მინდიხარ
IMDB: 7
წელი: 2012
ფილმს უყურეს 9 790
ციდან სამ მეტრზე
წელი: 2010
ფილმს უყურეს 8 956
მიყვარხარ ჩემო ბიჭო
IMDB: 5.2
წელი: 2014
ფილმს უყურეს 19 205
სიყვარული ზომების გარეშე
IMDB: 6.3
წელი: 2016
ფილმს უყურეს 5 152
ლა ლა ლენდი
IMDB: 8.2
წელი: 2016
ფილმს უყურეს 28 388
ლომი
IMDB: 8.1
წელი: 2016
ფილმს უყურეს 20 523
გრეის 50 ელფერი
IMDB: 4.1
წელი: 2015
ფილმს უყურეს 14 490