Image
მარწყვის სურნელი
IMDB: 4.3
წელი: 2015
ფილმს უყურეს 399
მამაცი და ლამაზი
IMDB: 6.4
წელი: 2016
ფილმს უყურეს 198
რამდენიმე ბედნიერი
IMDB: 5.6
წელი: 2010
ფილმს უყურეს 5 722
სიყვარულის დრო
IMDB: 7.8
წელი: 2013
ფილმს უყურეს 2 034
საუკეთესო
წელი: 2009
ფილმს უყურეს 1 684
სტუმარი
IMDB: 5.9
წელი: 2013
ფილმს უყურეს 3 874
ქარიშხლიანი უღელტეხილი
IMDB: 6.1
წელი: 2011
ფილმს უყურეს 4 496
აკრძალული სიყვარული
IMDB: 6.3
წელი: 2008
ფილმს უყურეს 119
სცენის მიღმა
IMDB: 6.9
წელი: 2014
ფილმს უყურეს 261
ბედის ვარსკვლავის ბრალია
IMDB: 7.8
წელი: 2014
ფილმს უყურეს 19 655
14+
IMDB: 6.9
წელი: 2015
ფილმს უყურეს 5 240
ტიტანიკი
IMDB: 7.7
წელი: 1997
ფილმს უყურეს 4 722
მხოლოდ შენ
IMDB: 7.3
წელი: 2014
ფილმს უყურეს 12 917
ციდან სამ მეტრზე 2: მე შენ მინდიხარ
IMDB: 7
წელი: 2012
ფილმს უყურეს 9 737
ციდან სამ მეტრზე
წელი: 2010
ფილმს უყურეს 8 882
მიყვარხარ ჩემო ბიჭო
IMDB: 5.2
წელი: 2014
ფილმს უყურეს 19 036
სიყვარული ზომების გარეშე
IMDB: 6.3
წელი: 2016
ფილმს უყურეს 5 085
ლა ლა ლენდი
IMDB: 8.2
წელი: 2016
ფილმს უყურეს 28 224
ლომი
IMDB: 8.1
წელი: 2016
ფილმს უყურეს 20 349
გრეის 50 ელფერი
IMDB: 4.1
წელი: 2015
ფილმს უყურეს 14 339